MENU

ניהול פיננסי לעסקים חדשים

הקמת עסק חדש? מזל טוב! עצה שלנו – ככל שתיצמד לכללי הניהול הפיננסי התקין, כך יגברו סיכויך להצליח לאורך זמן.

עשרות עסקים חדשים נפתחים בישראל מדי יום ביומו, עם המון התלהבות, כשרון ורצון להצליח. מדובר במנוע הצמיחה המרכזי של המשק הישראלי. אך למרבה הצער, עסקים רבים בעלי פוטנציאל צמיחה אדיר נסגרים תוך זמן קצר. במקרים רבים אותם עסקים יכלו להמשיך ולפעול, אם רק היו מיישמים את הכללים הבסיסיים של ניהול פיננסי תקין. הסיבה שלא עשו זאת היא לרוב חוסר ידע.

ניהול פיננסי – הזרמת חמצן חיוני לעסק

עסקים צריכים ניהול פיננסי מקצועי. עסקים שאינם מתנהלים באופן מסודר מבחינה פיננסית, סופם להפסיד כסף ולהיסגר בטרם עת. הדבר נכון שבעתיים לגבי עסקים חדשים. הסטטיסטיקה מוכיחה פעם אחר פעם כי ללא ניהול פיננסי תקין ומפוקח, עסקים חדשים לא מצליחים להתרומם, להתפתח ולממש את הפוטנציאל הטמון בהם.

יש לי עסק חדש ואני מעוניין ליישם ניהול פיננסי תקין ומתקדם. איך מתחילים?

ניהול פיננסי מקצועי מתנהל על פי תכנית מדויקת שמטרתה לשפר את השרידות העסקית באופן משמעותי. להלן מספר נקודת מרכזיות שיש ליישם:

  • מיפוי צרכי האשראי של העסק: התאמת מסגרת האשראי לפעילות העסקית, התייחסות למחזוריות עסקית, התנהלות נכונה מול הבנק ועוד.
  • הכנת תכנית עסקית כלכלית: באמצעותה נוכל לבדוק מהי נקודת האיזון בין רווח להפסד, כמה צריך למכור ומהי מסגרת ההוצאות המאפשרת לנו להגיע לרווחיות הרצויה.
  • ניהול תזרים המזומנים: בניית תשתית לניהול שוטף של התזרים, בקרת ואיזון בין תקבולים לתשלומים והתאמתם למסגרות האשראי של העסק התזרים .
  • ניהול שלל התהליכים הפיננסים הקיימים בעסק: גביית הכנסות מסודרת ואפקטיבית, תשלומים לעובדים ומכרז ספקים, ניהול הוצאות תקורה, בקרה פיננסית חודשית ועוד.
  • תמחור: ניתוח תמחור המוצרים/שירותים הקיים ושינויו בהתאם לצרכים משתנים.
  • איתור נקודות התורפה המצריכות התייחסות: הוצאות "כבדות", גביה לא אפקטיבית, אשראי בתנאים לא נוחים ועוד.

אני רוצה ליישם ניהול פיננסי תקין אצלי בעסק. האם אוכל לעשות זאת בכוחות עצמי?

בהחלט אפשר לעשות זאת לבד. במידה והחלטת לבצע יישם פיננסי תקין בכוחות עצמך, עליך לוודא שאתה מגובה בידע ובכלים המתאימים לעשות זאת. לעיתים, פגישה או מספר פגישות עם חברות מקצועיות לניהול פיננסי יכולות להוות בסיס מצוין. מי שחפץ ביד מכוונת, יכול לבחור בליווי פיננסי קבוע, אשר מבוצע גם הוא על ידי חברות המומחות לניהול פיננסי.

התנהלות פיננסית נכונה מקטינה את הסיכון לסטייה מנתיב הרווחיות ומגבירה את יכולת הצמיחה. למידע נוסף על שירותי הניהול והליווי הפיננסי שלנו, צור קשר עוד היום ב-072-2508888 או ב-info@simple-tafnit.co.il. נשמח ללוות גם אותך.