MENU

שיטת העבודה

ניהול נכון של המכירות, קשור ישירות לכל תחומי הפעילות בחברה (שיווק ומכירות, משאבי אנוש, כספים, לוגיסטיקה). צוות Simple מהווה חוליה מקצועית מקשרת בין הנהלת החברה לאנשי המכירות ונהלי התחומים. הצוות מסייע בהגדרת יעדים, הדרכה, גיוס אנשי מכירות ומנהלים, הטמעת נהלי עבודה יעילים ועוד.

תהליך העבודה:

1. תחקור ולימוד: פגישות עם מנהלי החברה ועם מנהלי התחומים (שיווק ומכירות, משאבי אנוש, כספים, לוגיסטיקה), ביצוע מחקרי לקוח סמוי, סיורי שטח עם אנשי המכירות וניתוח הנתונים הכספיים.

2. גיבוש מסקנות: בהתאם לתוצאות התחקיר, נציע דרכי פעולה אפקטיביות להשגת התפנית הדרושה והשבחת מערך המכירות ותוצאותיו לאורך זמן.

3. תכנית עבודה: הגדרת יעדים ודרכים אופרטיביות להשגתם. בניית תכנית תגמול מתאימה לפעילות העסקית. טיפול בלקוחות קיימים כמנוע צמיחה. …

אם אין לכם מנהל מכירות, אנחנו נתפקד כמנהלי מכירות עד שיהיה צורך לגייס מנהל מכירות במשרה מלאה. אז נבצע חפיפה מסודרת על מנת ליצור רצף בניהול המכירות.

ואם יש לכם מנהל מכירות, נסייע לו בכל הדרוש בהטמעת נהלים ודרכי מעקב, ביצוע הדרכות ועוד.

4. ביצוע התכנית: לאורך כל התהליך, מלווים יועצי Simple את מנהלי החברה ביישום תכנית העבודה, מעקב אחר התוצאות וגיבוש תכניות המשכיות.

5. פגישות היגוי: כל חודש וחצי, נקיים פגישת מעקב משותפת בה ננתח את הפעילויות והתוצאות, נסיק מסקנות ונעדכן את הפעילות בהתאם. לאורך התהליך, תזכו באפקט כמעט מיידי של השבחת המכירות כתוצאה מהטמעת נהלי עבודה יעילים. ובהמשך, נוביל להגברה משמעותית של המכירות כתוצאה מהגדרת יעדים הגיוניים ויישום הפעילויות הדרושות להשגתם.

אנחנו לא עוסקים בחלומות.

שיטת העבודה שלנו מבוססת על ניסיון מעשי במאות פרוייקטים.

זה פשוט… וזה עובד!

תמונה להמחשה: ניתוח מידע בעבודה

שקיפות מלאה ופשטות. זה הסוד שלנו.