MENU

גיוס אשראי בנקאי

גיוס אשראי בנקאי

רוצה להקים עסק חדש? מעוניין לממש את התכניות להשקעה עסקית? זקוק למימון הון חוזר? ייתכן ואשראי בנקאי או הלוואה בערבות מדינה הינה הפתרון המתאים עבורך. איך עושים את זה נכון? בשביל זה יש את Simple.

גיוס אשראי בנקאי

Simple תפנית בניהול ומכירות מסייעת לעסקים לגייס אשראי מבנקים מסחריים. אנו מתייחסים לכל עסק באופן פרטני, ועבודתנו מתבססת על ניתוח צרכים אישי והתאמת הפתרון ההולם.

להלן תיאור התהליך:

  • ניתוח צרכים: בירור מטרת המימון – הקמת עסק חדש, מימוש השקעות, מימון הון חוזר ועוד.
  • ניתוח דוחות פיננסיים: ווידוא שמטרת ההלוואה תואמת את הצרכים הפיננסיים של העסק.
  • ביצוע מכרז בין הבנקים ובחירת האופציה הטובה ביותר ללקוח.

גיוס אשראי והלוואות בערבות מדינה.

ייתכן שאתה זכאי!