MENU

ניהול וליווי פיננסי

ניהול פיננסי הינו עקב האכילס של חברות ועסקים רבים, שלומדים בדרך הקשה שהצלחה אינה בהכרח ערבון לשרידות עסקית. Simple תפנית בניהול ומכירות מספקת שירותי ניהול וליווי פיננסי בהתאמה אישית לצרכי הלקוח ולאתגריו הפיננסים, תוך איתור ופתרון בעיות שייתכן ואינו מודע אליהם.

ניהול פיננסי חכם – תנאי לשרידות עסקית

כל ישות פיננסית עצמאית זקוקה לניהול פיננסי. ללא ניהול פיננסי מקצועי ומוקפד, הסיכויים לשרוד בעולם העסקים לאורך זמן פוחתים, בעוד שהסיכויים למצוקת מזומנים ולהפסדים כספיים גדלים באופן משמעותי. בנוסף, ללא ניהול פיננסי מקצועי יתקשו עסקים לתכנן וליישם את תכנוני הצמיחה וההתפתחות עסקית.

איך מתחילים?

Simple מעניקה שירותי ניהול וליווי פיננסי מקצועיים לבעלי עסקים קטנים ובינוניים במגוון תחומים.

בשלב הראשון, מקיימים המומחים הפיננסים של Simple פגישות אישיות להכרת העסק והסוגיות הפיננסיות שמעסיקות אותו. כשמדובר בעסקים קטנים, הפגישה תהיה לרוב עם בעל העסק. כשמדובר בחברות, הפגישה תתבצע עם המנכ"ל ועם חלק מהשדרה הניהולית. במסגרת פגישות אלו, נמפה את צרכי האשראי של העסק או החברה, נגדיר את נקודות האיזון בין רווח להפסד, נתייחס לתזרים המזומנים ונדון באופן הניהול של התהליכים הפיננסים הקיימים בארגון. לאחר שנמפה את צרכי העסק ונאתר את נקודות התורפה המצריכות התייחסות, נוכל לבנות יחד תכנית מדויקת לניהול וליווי פיננסי שתשפר את השרידות העסקית באופן משמעותי.

שליטה מלאה במספרים

כבסיס לצמיחה עסקית.

שירותי הניהול והליווי הפיננסי של Simple

  • מיפוי צרכי האשראי העסקי – התאמת מסגרת האשראי לפעילות העסקית, התייחסות ל"פיקים" של פעילות ועוד
  • בניית גאנט לניהול תזרים מזומנים/ניהול תזרים מזומנים במיקור חוץ
  • ביצוע תחזיות פיננסיות שונות כגון צפי הכנסות והוצאות
  • בניית מנגנון גבייה מקצועי/ניהול גבייה במיקור חוץ
  • ניתוח תמחורי המוצרים/השירותים של החברה, כולל גיבוש המלצות לשינויי תמחור במידת הצורך
  • ניהול הון חוזר
  • ניהול תהליכים פיננסים ארגוניים, ביצוע תרשימי זרימה, יצירת דוחות בקרה
  • ליווי הלקוח לבנק וייצוגו מול המערכת הבנקאית
  • בניית תקציב שנתי וביצוע בקרת תקציב חודשית

התנהלות פיננסית נכונה מקטינה את הסיכון לסטייה מנתיב הרווחיות ומגבירה את יכולת הצמיחה. למידע נוסף על שירותי הניהול והליווי הפיננסי שלנו, צרו קשר עוד היום ב-072-2508888 או ב-info@simple-tafnit.co.il. נשמח ללוות גם אתכם.

ניהול פיננסי נכון

מגביר את הצמיחה.